8 tips för att hjälpa din tonåring stärka ett dåligt självförtroende

8 tips för att hjälpa din tonåring stärka ett dåligt självförtroende
1 december, 2017 Nikilina Forsén

Så hjälper du din tonåring stärka ett dåligt självförtroende – 8 tips

Vill du hjälpa din tonåring stärka ett dåligt självförtroende? Tonåren är en känslig ålder och många ungdomar brottas med dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Självklart vill man som förälder stötta så mycket man kan, men ibland kan det vara svårt att veta hur man ska göra det. Enligt allas.se har ditt beteende och det du säger till din tonåring stor inverkan på hur hen utvecklar sitt självförtroende. Här är deras 8 tips på hur du kan prata med din tonåring för att hjälpa hen att stå på egna ben och tro på sin egen förmåga.

1. Ge uppmuntran

Om din tonåring upplever att du tror på hen är det lättare för din tonåring att tro på sig själv. Försök att inte fokusera för mycket på tonåringens prestationer och resultat, utan den ansträngning din tonåring gjort på vägen dit. Uppmuntra när din tonåring vågar och försöker ta sig an svåra uppgifter, och förmedla lärdomarna tonåringen får av dessa utmaningar.

2. Peppa under motgångar

Allt blir inte alltid som man tänkt sig. När din tonåring tar sig igenom tuffa perioder är det viktigt att du finns där, stöttar och peppar. Din tonåring klankar säkert ner på sig själv så det räcker och blir över ändå. Hjälp istället din tonåring förstå att det ibland kan vara bra att misslyckas och diskutera vad hen kan lära sig av motgångarna – och göra annorlunda nästa gång.

3. Skilj på person och handling

Ingen är perfekt. Någon gång under tonårstiden kommer ditt älskade barn säkert att göra något dumt. När du då ger kritik är det viktigt att du berättar för din tonåring att du är besviken på hens beteende, och inte kritiserar tonåringens personlighet. Detta förmedlar att du tror på din tonåring och förväntar dig ett annorlunda beteende i framtiden. På så vis motiverar du barnet att utvecklas och bidrar till att stärka din tonårings självförtroende.

4. Var ingen curling-förälder

Att finnas där för din tonåring och stötta hen så mycket du bara kan, är givetvis bra. ”Curlar” du din tonåring för mycket kan det dock resultera i att du stjälper mer än vad du hjälper. Om din tonåring får hitta egna lösningar på problem och lyckas på egen hand kommer det att stärka din tonårings självförtroende mer än om du gör allt åt hen. Låt din tonåring försöka lösa vissa svåra utmaningar själv, och ber din tonåring om hjälp – diskutera problemet och uppmuntra tonåringen att formulera egna idéer på tänkbara lösningar.

5. Ge din tonåring ansvar

Ibland kan det vara nyttigt att behandla din tonåring som en vuxen. Får din tonåring mycket ansvar i hemmet visar det att du tror på din tonårings förmåga. Ökat ansvar bidrar till att du hjälper din tonåring stärka ett dåligt självförtroende.

6. Låt din tonåring vara med och bestämma

Får din tonåring vara med och ta fram regler kommer tonåringen känna att du litar på hen. Är du för hård och strikt mot din tonåring kan hen däremot uppleva motsatsen, och detta kan leda till att tonåringen känner mindre respekt för dig och dina regler. Lyssna på din tonåring och ta sedan beslut om vad som ska gälla utifrån det. Din tonåring kommer då att utveckla sin självständighet och stärka sitt självförtroende.

7. Uttryck inte oro i onödan

Att känna sig ständigt orolig för sitt barn är en väldigt naturlig del av att vara tonårsförälder. Försök dock att inte förmedla denna oro till din tonåring i onödan, då detta kan leda till ökad osäkerhet hos tonåringen. Diskutera istället din oro med din partner eller en vän, och låt din tonåring känna att du tror på och hejar på hen.

8. Ge din tonåring beröm på rätt sätt

Under den känslosamma tonårstiden är ditt barn i extra behov av uppmärksamhet och bekräftelse från sin omgivning, inte minst ifrån sina föräldrar. Därför är det extra viktigt att du ger beröm på ett sätt som lyfter din tonåring, blir det fel kan det nämligen resultera i att tonåringen känner en ökad prestationsångest. Om du bara ger beröm när tonåringen lyckats med något, kan tonåringen uppleva att du blir besviken när hen misslyckas. Försök istället att fokusera på tonåringens känslor efter en bra prestation. Ställ frågor som till exempel ”Hur kändes det för dig när du klarade det?”

Håller du med om att ovanstående tips kan hjälpa en tonåring stärka ett dåligt självförtroende? Hur gör du själv för att stötta och motivera din tonåring?

I ”Tonårsboken” kan du läsa om tolv familjers resor genom tonårstiden – och hur det gick sedan. I den berg- och dalbana som livet med en tonåring ofta är kan det vara skönt att läsa om andra som tagit sig igenom samma sak, och höra att det mesta faktiskt slutar bra.

Du hittar tonårsboken här.

Källa: allas.se

Köp ditt ex av Tonårsboken redan idag!

Köp Tonårsboken